Program Studi Teknik Informatika

Teknik informatika merupakan pengembangan keilmuan dan teknologi yang berperan di dalam pembangunan bangsa, yang sangat penting di era aplikasi teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Teknik informatika menjadi fundamen utama dan alat bantu dalam membangun dan mengembangkan teknologi serta memverifikasikan/memvalidasi kebenaran teknologi. Bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, adalah wajib memahami teknologi tersebut agar tidak ketinggalan oleh bangsa-bangsa lain.

Visi   

Fakultas  yang mempunyai keunggulan dalam  penguasaan teori serta kecakapan dan penerapannya Teknologi ICT.

 

Misi  

  1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara professional.
  2. Menghasilkan cendikiawan yang handal, terdidik dalam suasana kondusif, berpengetahuan luas, mampu mengembangkan diri sendiri, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan bangsa.
  3. Mengembangkan teknologi ICT untuk kepentingan dan pengembangan dunia kerja yang berbasis teknologi sistem informasi.

Prospek Pekerjaan

Penguasaan teknik informatika dibutuhkan semua orang, dan cenderung menjadi wajib bila tidak ingin ketinggalan informasi, komunikasi serta aplikasi teknologi di segala bidang. Oleh karenanya ahli teknik informatika dibutuhkan dalam setiap lapangan pekerjaan, dalam membantu roda pembangunan agar berjalan lancar, demikian juga dalam usaha swasta, wiraswasta, Pegawai negeri, TNI, polisi, bank, asuransi maupun dalam membantu keperluan sehari-hari dalam melaksanakan pelbagai jenis dan ragam pekerjaan.